Szociális munkásként 1990 óta gyakorlom a kapcsolati hálók felgombolyításának művészetét. Családokkal, párokkal és gyerekekkel próbáljuk megérteni, mi történik egy-egy elakadásnál, és keressük a kiutat, a továbblépés lehetőségét.

A család- és párterápiás beszélgetések még koncentráltabban szólnak arról, hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt az egyéni autonómia törekvések és a kötődés szükséglete között, megteremteni az érzelmi biztonságot, megadni egymásnak a szabadságot az elköteleződésre vagy elhatárolódásra, közeledésre vagy távolodásra.

Előfordul, hogy konkrét ügyekben kell jól használható, egyértelmű megállapodásra jutnunk, amit mindkét fél magáénak érez, így könnyen betartható. A mediációban számomra legfontosabb gondolat a kompromisszum kényszer helyett konszenzusra törekvés, amitől őszinte, hiteles és elfogadható lesz a végeredmény. Ha sikerül új szempontokat találni, más nézőpontból tekinteni a régóta rögzült vitatémákra, talán jobban meghallható a másik és tudatosulhat a saját valódi igényünk, szükségletünk is, amely gyakran az elmérgesedett viszony gyújtópontjában áll.

Csepely-Szücs Orsolya

szociológus, szociális munkás, mediátor, képzésben lévő család- és párterapeuta

1992 - 1997

ELTE Szociológiai Intézet
Szociális munkás (1997)

Szociálpolitikus (1998)

Szociológus (2000)

 

2005

ELTE Társadalomtudományi Kar
Gyermekvédelmi szakvizsga

 

2006 - 2008

Magyar Családterápiás Egyesület

Dr. Varga Pál (kiképző család-pszichoterapeuta)

Családterápiás alapképzés

 

2009

Magyar Családterápiás Egyesület

Blága Gabriella (kiképző család-pszichoterapeuta)

Családterápiás szupervízió

 

2016

Magyar Családterápiás Egyesület

Kocsor Judit (kiképző család-pszichoterapeuta) – Korbuly Ágnes (kiképző család-pszichoterapeuta)

Családterápiás szupervízió

 

2016

MEDIARE _ Kisebbségi Mediációs Intézet

Dr. Barcy Magdolna (kiképző mediációs tréner) – Szamos Erzsébet (kiképző mediációs tréner)

Mediációs alapképzés

 

Amikor az elmúlt húsz év során bárki megkérdezte tőlem; mivel foglalkozom, azt feleltem: gubancokkal. Párok, családok, gyermekek  gubancaival találkoztam a gyermekvédelemben, támogattam őket a finomhangolásaikban.

Ha van valami, amiből sosem fogyunk ki életünk során, azok a kisebb nagyobb gubancaink... Mindig felbukkannak újak és még újabbak. Megpróbálhatjuk kibogozni azokat, amennyire csak bírjuk.

Mediáció segítségével elakadt, megoldhatatlannak tűnő vitás helyzetekben megállapodásra jutni. 

Pár - és családterápiában összerakni, ami szétszéledni látszik.

A válásterápia pedig abban segíthet, hogy elgyászoljuk, ami elmúlt és építhessünk később valami újat.

Fontos, hogy merjünk beszélni a gubancainkról,  aktívan vegyünk részt a változások előremozdításában.

Virginia Satír, a szociális munkásból lett családterapeuta egyszer a hozzá érkező család gyermekeinek így beszélt arról; miért is ülnek ők nála a szüleikkel együtt?: ”Anya és apa azért jöttek ide, mert boldogtalanok voltak amiatt, ahogyan mentek a dolgok a családban és dolgozni akarnak azon, hogy mindenkinek több öröme legyen a családi életből.”

Shala Aliz

mediátor, képzésben lévő család- és párterapeuta

aliz.jpg

1994 - 1998

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola

Szociális munkás szak

2009

Pressley Ridge Alapítvány

Élménypedagógiai képzés

2010

BMSZKI

György Margit

Családdinamikai képzés

 

2012

Wesley János Lelkészképző Főiskola

Gyermekjóléti alapellátás szakvizsga
 

2016

MEDIARE - Kisebbségi Mediációs Intézet

Dr. Barcy Magdolna (kiképző mediációs tréner) – Szamos Erzsébet (kiképző mediációs tréner)

Mediációs alapképzés

 

2017

MEDIARE - Kisebbségi Mediációs Intézet

Családi konfliktusok mediációja képzés

2016 - 2018

Magyar Családterápiás Egyesület

Kozékiné dr. Hammer Zsuzsanna (kiképző család-pszichoterapeuta) és Iring Zoltán (kiképző család-pszichoterapeuta)

Családterápiás alapképzés

2018-2019

Magyar Családterápiás Egyesület

Kozékiné dr. Hammer Zsuzsanna (kiképző család-pszichoterapeuta) és Iring Zoltán (kiképző család-pszichoterapeuta)

Családterápiás szupervízió

2020
Umathum Mediátor Akadémia és Iroda

Párkapcsolati mediációs technikák

2020
Umathum Mediátor Akadémia és Iroda

Válási mediáció a gyakorlatban

2021-

Károli Gáspár Református Egyetem - 
Pszichológiai Intézet Továbbképz
ő Központ

Mentálhigiénés segítő szakember képzés

 

szociális munkás, szociológus

mediátor, képzésben lévő család- és párterapeuta

Nagy Katalin

Családterápia:

„Az út olyan, ahogyan megyünk rajta” – olvastam egy alkalommal egy családterápiáról szóló könyvben.

Ez a mondat rendelkezik minden olyan jellemzővel, ami miatt szeretem és hasznosnak tartom a családterápiás beszélgetésket.

Visszajelzi saját felelősségünket az életünkért, arra bátorít, hogy legyen merszünk elmozdulni  az ismeretlen felé, amelyben ott rejlik a változás lehetősége.

Mediáció:

A szó jelentése: középen állni, egyeztetni, közbenjárni.

Mindnyájan ismerjük azt a helyzetet, ahol vitázó, egymásra dühös, vagy egymásban csalódott emberek, csoportok hibáztatják a másik felet.

Egy háborúnak azonban többféle vége lehet: elvérezhetünk a csatában, de le is vonulhatunk a hadszíntérről, és választhatunk egy másik helyszínt vitáink rendezésére.

A mediáció számomra lehetőség, hogy hozzásegítsem a feleket egy olyan helyzethez, ahol mindketten győztesnek és nem vesztesnek érezhetik magukat.

1995 - 1999

Wesley János Lelkészképző Főiskola

Szociális Munkás Szak

Szociális munkás

 

2000 - 2002

Családterápiás Alapképzés -

Dr. Varga Pál (kiképző család-pszichoterapeuta)
 

2003

Szociális szakvizsga

Gyermekjóléti Alapellátás

2000 - 2004

ELTE Társadalomtudományi kar, Szociológia szak

Szociológus

 

2016

MEDIARE _ Kisebbségi Mediációs Intézet

Dr. Barcy Magdolna (kiképző mediációs tréner) – Szamos Erzsébet (kiképző mediációs tréner)

Mediációs alapképzés

2016 - 2017

Magyar Családterápiás Egyesület

Kocsor Judit (kiképző család-pszichoterapeuta) – Korbuly Ágnes (kiképző család-pszichoterapeuta)

Családterápiás szupervízió

 

óvónő, gyógypedagógus, pszichológus, képzésben lévő család- és párterapeuta

Miszlang Zsófia

2001. óta foglalkozom gyermekekkel - terelgetem, nevelgetem, segítem őket az útjukon, hogy testileg-lelkileg egészséges, boldog és sikeres ember válhasson majd belőlük. Korábban 10 évig óvónőként dolgoztam, mely munkám során gyakran hiányérzetem támadt; nem tudok ’elég jól ’ segíteni a gyermekeknek, ezért folyamatosan képeztem magam. Pszichopedagógus végzettséget szereztem, majd a kíváncsiság, a megismerés hajtott tovább a pszichológia és a családterápia irányába.

Munkám során mindig megtapasztalom, hogy a gyermekek elém kerülő nehézségein gyakran csak a családdal való szoros együttműködésben lehet igazán hatékonyan segíteni.

Virginia Satir szerint „A családi élet olyasmi, mint egy jéghegy: a legtöbb ember csak a tizedrészét veszi észre annak, ami valójában történik, és gyakran azt hiszi, hogy ez minden, ami létezik”. Családterapeuta-jelöltként abban igyekszem segíteni a családokat, hogy felismerjék és megértsék a mindennapos családi történések mögött meghúzódó érzéseket és vágyakat, és hogy megtalálják a megfelelő utat ahhoz a változáshoz, melytől családi életük harmonikusabbá válhat.

1998-2001

NYME - Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar

Német nemzetiségi óvodapedagógus

 

2003-2006

ELTE - Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar

Pszichopedagógus, gyógypedagógus szakos tanár

 

2009-2015

(3 év kihagyással a Gyes ideje alatt)

DE-BTK Pszichológiai Intézet

Viselkedéselemző (pszichológia BA szak)

2015-2017

PPKE- BTK

Okleveles pszichológus (MA)

Fejlődés- és klinikai gyermeklélektan szakirány

2016 - 2018

Magyar Családterápiás Egyesület

Iring Zoltán (kiképző család-pszichoterapeuta) és Kozékiné dr. Hammer Zsuzsanna (kiképző család-pszichoterapeuta)

Családterápiás önismereti képzés (150 óra)

Családterápiás alapképzés (200 óra)

2018-2019

Magyar Családterápiás Egyesület

Kozékiné dr. Hammer Zsuzsanna (kiképző család-pszichoterapeuta) és Iring Zoltán (kiképző család-pszichoterapeuta)

Családterápiás szupervízió

2018

Gyászfeldolgozás mesékkel workshop

Révész Renáta Liliána (Pszichológus, gyásztanácsadó, gyermekpszichodráma vezető)

2018

"COOL-élés törvényei" szociális készség fejlesztő tréning

Vadaskert Alapítvány 

2020

OH-kártya instruktor képzés

Németh Lóránd (klinikai szakpszichológus, tréner) és Fodor Józsa (Pszichodinamikus tánc- és mozgásterápiás csoportvezető, alternatív mozgásterapeuta)

2020-2021

CBT alkalmazása gyermek, és serdülőkorban

VIKOTE Kognitív és Sématerápiás Központ